Jsem certifikovaná dula a provázím ženy a jejich rodiny v době, kdy je mých služeb zapotřebí.


Služba duly zahrnuje komplexní péči a podporu pro ženu podle toho, jak ji v dané chvíli potřebuje. Dula naslouchá přáním a potřebám ženy a může proto poskytnout specifický druh podpory. Práce duly patří mezi nezdravotnické pomáhající profese. Dula posiluje ženu v jejích kompetencích a sebedůvěře, svou péči v každé době, kdy to žena a rodina potřebuje.

Dula poskytuje ženě takovou podporu a informace, aby se mohla samostatně rozhodovat. Během porodu má možnost ženě nabídnout nepřetržitou fyzickou a emocionální péči a podporu.