Laskavá péče a podpora 

duly z Krušných hor

Každý z nás je jedinečný. Každý má svůj vlastní příběh. A ke každému příběhu je tak nutné přistupovat. S láskou, úctou, pokorou a respektem.

Služba duly zahrnuje komplexní péči a podporu pro ženu podle toho, jak ji v dané chvíli potřebuje. Dula naslouchá přáním a potřebám ženy a může proto poskytnout specifický druh podpory. Dula posiluje ženu v jejích kompetencích a sebedůvěře, svou péči v každé době, kdy to žena a rodina potřebuje.

Jsem certifikovaná dula a provázím ženy a jejich rodiny v době, kdy je mých služeb zapotřebí.